Verkoopvoorwaarden

[ucaddon_uc_resturant_header title=”Verkoopvoorwaarden” image=”12374″ sub_title=”” button_text=”” button_link=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

Informatie: Hoewel ROYAL SHARM PROPERTY, haar agenten, medewerkers of werknemers alles in het werk stellen om de informatie op hun website, brochures en promotiemateriaal te verifiëren, moet het duidelijk zijn dat dergelijke informatie geen deel uitmaakt van een contract of aanbieding . Elke beoogde koper van een eigendom of een bedrijf moet zich vergewissen van de juistheid van alle informatie, hetzij gedrukt of mondeling uitgegeven door ROYAL SHARM PROPERTY, zijn agenten, medewerkers of werknemers.

 • Details: ROYAL SHARM PROPERTY haar agenten, medewerkers of werknemers stellen alles in het werk om de informatie op haar website, brochures en ander promotiemateriaal up-to-date te houden, maar kan niet garanderen dat bepaalde eigendommen en bedrijven nog steeds beschikbaar zullen zijn voor verkoop wanneer toekomstige kopers informeren of reizen om te bekijken. Verkopers kunnen de prijs van eigendommen/bedrijven verhogen of verlagen en er wordt geen garantie gegeven dat de prijs die wordt weergegeven op de ROYAL SHARM PROPERTY-website of -brochure accuraat blijft. ROYAL SHARM PROPERTY behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie en prijs van inhoud op onze website.
 • Beschikbaarheid: ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens geïnteresseerde kopers als gevolg van hun onvermogen om eigendommen en bedrijven waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn te bekijken vanwege het feit dat de eigendommen of bedrijven mogelijk niet langer beschikbaar zijn voor verkoop , of door herziening van inkoopprijzen, of door onvoorziene omstandigheden.
 • Diensten: Alle gerelateerde diensten die worden aangeboden, zoals financiën, hypotheken, verzekeringen, valutawissel, juridisch en fiscaal advies, verhuizingen en andere diensten van een derde partij – worden alleen te goeder trouw aanbevolen en alle overeenkomsten en contracten met dergelijke partijen of voor dergelijke diensten vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker en dienstverlener en niet onder de aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van ROYAL SHARM PROPERTY.
 • Valutawisselkoersen:  Houd er rekening mee dat valutaschommelingen een grote invloed kunnen hebben op de prijs die u in ponden sterling betaalt voor een onroerend goed wanneer u ervoor gaat betalen. Wij raden u aan hier rekening mee te houden en professionele hulp in te roepen bij het overmaken van geld naar het buitenland. Houd er ook rekening mee dat eigendommen vaak in hun ‘lokale’ valuta worden vermeld en daarom is een prijs in Sterling/Euro/Dollar vaak slechts een richtlijn.
 • Zakelijke aansprakelijkheid: ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers treden op als een introducerende agent om geïnteresseerde personen te helpen bij het vinden en kopen van onroerend goed en bedrijven. ROYAL SHARM PROPERTY is niet aansprakelijk voor enig verlies dat zij kunnen lijden om welke reden dan ook als gevolg van hun interesse in de aankoop, poging tot aankoop of daadwerkelijke aankoop van onroerend goed in het buitenland.
 • Afmetingen, duur & gebruik:De afmetingen van grond, eigendommen en kamers die worden vermeld in de ROYAL SHARM PROPERTY, zijn agenten, medewerkers of de website, brochure of ander promotiemateriaal van zijn agenten zijn onderworpen aan onderzoek. Het blijft de verantwoordelijkheid van de kopers om zich te vergewissen van de juistheid van dergelijke informatie. Bouwpercelen beschreven in de ROYAL SHARM PROPERTY-website, brochure en promotiemateriaal blijven de verantwoordelijkheid van kopers van percelen om alle benodigde bouwvergunningen en licenties te verwerven/controleren. Titel en ambtstermijn zijn ook de aansprakelijkheid van de koper, advocaat en verkoopbedrijf en ROYAL SHARM PROPERTY raadt aan dat de diensten van een professional worden gebruikt bij de aankoop van onroerend goed in het buitenland, aangezien in Egypte alle eigendommen op BRUTO-basis worden verkocht, inclusief het bouwen van gemeenschappelijke ruimtes zoals trappenput/kanalen ect.
 • Hoe ROYAL SHARM PROPERTY wordt betaald voor hun service: Over het algemeen krijgen ROYAL SHARM PROPERTY, hun agenten, medewerkers of werknemers een percentage van de winst/vergoedingen van de bouwers, agenten of ontwikkelaars en dit maakt over het algemeen deel uit van het toegewezen budget voor marketing en verkopen en daarom betaalt de koper niet meer voor een woning als gevolg van aankoop via ROYAL SHARM PROPERTY. Daarom ontvangt een klant in feite een gratis service van ROYAL SHARM PROPERTY, inclusief advies, ondersteuning, zoeken en de mogelijkheid om onroerend goed te vinden en om alleen de beste eigenschappen aan klanten te bieden.
 • Acties van gelieerde bedrijven: ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van andere personen of bedrijven of firma’s waarmee het mogelijk is geassocieerd of waarmee het verbonden is.
 • Financierings- en investeringsadvies: elk investerings- of financieel advies gegeven door ROYAL SHARM PROPERTY, zijn agenten of medewerkers zijn slechts een richtlijn en deskundig belasting-, financiële planning- en hypotheekadvies is vereist om informatie te bevestigen bij het kopen van een onroerend goed.
 • Geschillen:  Alle geschillen met betrekking tot onroerend goed zullen worden opgelost volgens de wetten van het Egypte waarin het onroerend goed zich bevindt en tussen de koper en de gecontracteerde verkoper.
 • Lid van beroepsorganisaties:
    • ROYAL SHARM PROPERTY is lid van FIABCI – de internationale vastgoedfederatie, die wereldwijd duizenden leden heeft en als doel heeft professionele zakelijke praktijken en wereldwijde netwerken binnen de vastgoedsector te promoten.
    • ROYAL SHARM PROPERTY is ook lid van AIPP.

   Als lid van de AIPP zijn we doorgelicht en goedgekeurd, en we hebben ons vrijwillig verplicht tot sectorregulering. Om ons lidmaatschap te verifiëren, de Gedragscode te lezen of meer te weten te komen over de AIPP, gaat u naar

  www.aipp.org.uk

 • Verzekeringen: Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam om een ​​passende uitgebreide verzekering af te sluiten. ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, schade, vergoedingen of persoonlijk letsel als gevolg van een bezichtigingsreis. Evenzo is een verzekering vereist voor gekocht onroerend goed en dit is opnieuw de verantwoordelijkheid van de koper/verkoper en niet van ROYAL SHARM PROPERTY, zijn agenten, medewerkers of werknemers.
 • Bouwtijd op nieuw onroerend goed: hoewel ROYAL SHARM PROPERTY haar agenten, medewerkers of werknemers alle mogelijke inspanningen levert om kopers van “off-plan”-eigendommen te voorzien van nauwkeurige informatie over de bouwtijd van dergelijke eigendommen, moet duidelijk zijn dat koperscontracten zijn met het relevante bouwbedrijf en niet met ROYAL SHARM PROPERTY haar agenten, medewerkers of werknemers. Geschatte bouwtijden worden gegeven door het relevante bouwbedrijf en het moet duidelijk zijn dat vertragingen of wijzigingen kunnen optreden. ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke vertragingen of wijzigingen.
 • Toegang tot en gebruik van de ROYAL SHARM PROPERTY-websites en inhoud: Alle materialen, logo’s, afbeeldingen en inhoud op ROYALSHARMPROPERTY.com en andere eigendomswebsites binnen onze groep zijn het exclusieve eigendom van Kni ROYAL SHARM PROPERTY en kunnen op geen enkele manier door andere partijen worden gebruikt tenzij met toestemming.
 • Aanbetalingen: Terugbetaalbare aanbetalingen worden alleen geaccepteerd op voorwaarde dat de perspectivische verkoop binnen 30 dagen na reservering is voltooid. Daarna kan het betreffende contract worden opgezegd als de klant dat wenst en wordt de aanbetaling (minus eventuele administratiekosten) gerestitueerd. Het moet duidelijk zijn dat zodra een koper het volledige bedrag betaalt en contracten uitwisselt met een bouwbedrijf, dergelijke aanbetalingen niet kunnen worden gerestitueerd. In het geval dat een bepaalde transactie een Verkoop wordt en de klant de woning naar eigen inzicht wil annuleren. ROYAL SHARM PROPERTY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de teruggave van een aanbetaling of betalingen die zijn overeengekomen met de agent of ontwikkelaar en dit is de verantwoordelijkheid van de koper of klant om rechtstreeks contact op te nemen met de ontwikkelaar die hun contract voor het onroerend goed heeft uitgegeven.
 • Wederverkoop: als een onroerend goed is gekocht met het oog op wederverkoop, houd er dan rekening mee dat ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers niet garanderen dat onroerend goed voor of na voltooiing wordt verkocht, noch enige winst of rendement garanderen, en geen controle over het toekomstige volume van kopers, hun behoeften of toekomstige marktomstandigheden. ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers hebben geen exclusiviteit nodig om eigendommen opnieuw te verkopen.
 • Na overeenkomst om vragen te kopen: ROYAL SHARM PROPERTY INTERNATIONAL zijn agenten, medewerkers of werknemers werken alleen als een introductiebureau om geïnteresseerde personen te helpen bij het vinden en kopen van eigendommen van een reeks ontwikkelaars, agenten en medewerkers. Alle juridische vragen moeten worden gericht aan de advocaat die u hebt aangesteld en niet aan ROYAL SHARM PROPERTY. zijn agenten, medewerkers of werknemers.
 • Belastingplicht:  Inkomstenbelasting of vermogenswinstbelasting die verschuldigd is op winst of inkomsten uit onroerend goed of verhuur is volledig de verantwoordelijkheid van de verkoper.
 • Gegevensbeleid: wanneer u zich registreert bij ROYAL SHARM PROPERTY om een ​​onroerend goed in het buitenland te vinden, zijn persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vereist. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan/gedeeld met onze aangesloten buitenlandse bedrijven en ontwikkelaars en dit is essentieel bij het helpen van een klant die een woning wil kopen. Als een klant niet wil dat zijn informatie aan een derde wordt doorgegeven, moet hij dit aanvragen en ROYAL SHARM PROPERTY zal hieraan voldoen.
 • Contactinformatie: ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers aanvaarden geen aansprakelijkheid van een klant, die de ontwikkelaar niet heeft geïnformeerd van wie de bouwcontracten zijn gemaakt, met betrekking tot nieuwe adreswijzigingen of contactgegevens. Als de ontwikkelaar geen contact kan opnemen met de klant via de huidige gegevens die ze in ons bestand hebben en er geen bewijs is dat de ontwikkelaar op de hoogte is gesteld van het nieuwe adres, loopt de klant het risico het geld dat in het onroerend goed en het onroerend goed zelf is geïnvesteerd, te verliezen.
 • Aanvullende diensten: ROYAL SHARM PROPERTY zijn agenten, medewerkers of werknemers werken alleen als introductieagent en organiseren geen NIE-nummers, bankrekeningen, hypotheken, volmachten, immigratieadvies, enz … voor klanten. Het is aan de klant zelf om dit allemaal te regelen, hetzij met hun aangestelde advocaat of, indien schriftelijke bevestiging is gegeven, door de ontwikkelaar waarmee ze hebben gekocht.
WE ARE HERE !
Welcome to Royal Sharm Property !
Contact InstantlyAgentWhatsApp
Contact InstantlyAgentViber
Contact InstantlyAgentPhone
Send us Mail !Support!Email